Rabu, 09 Februari 2011

DOA PELANTIKAN 2011


DOA PELANTIKAN

PEJABAT JENJANG IV

PERUM BULOG SUB DIVRE SURAKARTA

Alhamdulillah hirabbil Alamin

Handan yuafini niamihu wayu kafi mazidaah

Ya rabbana lakalhamdu kama yan basghi

Li jalali wajhikal azimi sulthonik

Allahuma sholli ala Saidina Muhammad

Wa ala Ali Saidina Muhammad


Ya Allah Ya Tuhan kami

Dihari yang penuh berkah ini

Kami bermunajat menghadap kehadiratMu ya Allah

Untuk mempersembahkan

Rasa syukur yang se dalam-dalamnya

Atas berbagai nikmat

Yang telah engkau curahkan kepada kami

Seraya memanjatkan doa

Kiranya acara Pelantikan Pejabat Jenjang IV

PERUM Bulog Sub Divre Surakarta

akan mendapat barokah dan ridha di sisiMu


Ya Allah ya Tuhan kami

Kami Agungkan NamaMu karena Engkau satu-satunya

Tempat kami menyampaikan harapan,

Mencurahkan segala isi hati

Karenanya ya Allah

Terimalah kehadiran kami

Dengan sifatMu yang Rahman dan Rahim

Saat ini kami menyaksikan

Pelaksanaan Pelantikan Pejabat Jenjang IV

Sub Divre III Surakarta

Dengan hikmat dan syahdu

Berkat ridho dan InayahMu ya Allah

Ya Allah ya Tuhan kami

Ya Rabbal Alamin

Tuhan pencipta dan penguasa alam semesta

Pengatur siang dan malam

Pengatur nikmat yang tiada tara

Dengan telah dilaksanakannya pelantikan ini

Besar harapan kami kepadaMu ya Allah

Kiranya pengukuhan ini

Akan memperkokoh tekad kami

Untuk berprestasi dalam mengabdi

Mudah-mudahan keberadaan pejabat yang dilantik ini

Akan mampu mengangkat martabat Perum Bulog

dan berperan nyata dengan mutu yang tinggi

Demi tercapainya visi dan misi perusahaan

Dalam mensejahterakan masyarakat Indonesia.

Sadarkan kami Ya Allah

bahwa saat ini perusahaan

Mendambakan pimpinan yang jujur

dalam Amal dan Akhlak yang baik

Karenanya ya Allah

Bimbing dan tuntunlah kami

Jangan lengahkan kami

Dalam mengemban Amanah ini

Taufik dan hidayahMu yang kami dambakan

Setiap saat limpahkanlah kepada kami

Kekuatan lahir dan bathin

Seraya sehat wal Afiat

Semoga kami

Dapat berbuat dan bertindak

Dengan penuh tanggung jawab

Bukakan pintu rahmatmu kepada kami

Jauhkanlah kami dari rayuan,

fitnah, serakah, dengki dan khianat


Ya Allah

Ya Aziz

Ya Ghofar

Kami sadar

Bila mentari memancar diufuk timur

Saat itu hati kami berkata

Amanah apa yang kami dahulukan

Dan kebaikan apa yang akan kami dapatkan

Dan bila mentari sudah meninggalkan

Secercah sinar di ufuk barat

Saat itu juga hati kami berkata

Begitu banyak amanah yang kami pikul

Yang menanti dihari esok

Sementara sifat kikir dan tamak

Selalu ingin hadir menyelimuti

Rasa hasud dan dengki

Selalu mengelilingi

Saling curiga mencuriogai

Mungkin Sudah ada diantara kami

Terbersit suatu keraguan.

Sanggupkan kami mengemban Amanah

Yang telah terpundak dibahu kami

Maka dari itu ya Allah

Berikan kami petunjuk dan hidayahMu

Jauhkan kami dari sifat-sifat tercela

Dan sifat-sifat buruk lainnya

Ya Allah ya Tuhan kami

Kami menyadari bahwa

Pada waktu Engkau memberi karuniaMu

Kami mungkin kurang men-Syukuri nikmatMu

Namun pada waktu Engkau memberi cobaan

Kami masih pula meragukan kasih sayangMu

Terkadang kami lalai, lupa, khilaf dan Alfa

Oleh karena itu ya Allah

Ampunilah kesalahan kami

Orang tua kami

Para pendahulu-pendahulu kami yang sholeh

Rabbana Dholamna an’’fusana .....

Rabbana Atina fidun..ya ....

Subhana rabbika rabbi Izati Amma

Ya sifun

Wassala mu alal mursalin walham ….”

Surakarta, 10 Februari 2011

Kamis, 30 September 2010

DOA HAPSARI

Bismillah . . . .
Alhamdulillahirobbilalamiin,
Allahumma sholli wasalim alaa ábdika warosuulika
Muhammadin waálaa alihi washahbihi aj'maíin
Allahumma Ya Rahman Ya Rachiim . . . .
Yaa Mujiibassaalichiin ....
Duhai Zat yang Maha Pengasih dan Penyayang...
Duhai Dzat yang maha Mengabulkan segala Permohonan....
Tiada kata yang patut kami haturkan
melainkan Sanjungan tertinggi bagiMu,
karena hanya atas kuasa dan ijin-Mu lah
pada hari ini kami masih bisa melanjutkan karya,
tugas dan pengabdian kami kepadaMu,
kepada masyarakat, bangsa dan negara kami.
Ya Allah ya Tuhan kami . . .
dengan menghapat rahmat dan kasih sayangMu,
kiranya Engkau berkenan untuk menjadikan
momentum peringatan hari Kesaktian Panca Sila ini
sebagai momentum untuk mempererat
serta memperkokoh jati diri dan karakter bangsa kami . . .
sebagai momentum yang dapat merekatkan rasa kesatuan dan persatuan bangsa kami ...
Duhai Zat yang Maha Penyelamat...
Selamatkanlah bangsa dan negara kami
dari segala macam bencana,
yang hanya akan menghantarkan kami kepada kesengsaraan . . . .
lindungilah bangsa dan negara kami dari segala bentuk perselisihan,
pertikaian dan perpecahan yang hanya akan membawa kami kepada penderitaan . . . Hindarkanlah masyarakat masyarakat,
bangsa dan negara kami dari segala bentuk fitnah dan adu domba,
karena semua itu hanya akan membawa kami kepada kehancuran . . . .
Yaa Allah kucurkanlah kepada kami,
kepada masyarakat kami, kepada bangsa dan negara kami keberkahan,
tambahkanlah kepada kami kenikmatan, berikan kepada kami kekuatan,
kokohkan persatuan kami serta taburkan kedamaian dan kesejahteraan kepada kami
agar kami dapat hidup dengan tentram, damai, adil, makmur dan sejahtera
dibawah ridho dan naunganMu . . .
Duhai Zat yang Maha Pengampun . . .
Ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami,
dosa para pemimpin kami dosa para pendahulu kami
dan dosa segenap para pahlawan kami yang telah gugur di medan juang
dalam memperjuangkan dan memperjuangkan
dan mempertahankan Negara kesatuan Republik Indonesia.
Tempatkanlah mereka bersama para syuhada-Mu
dan orang-orang shilih yang Engkau cintai. . .
Ya Allah hanya kepada -Mu lah tempat kami kembali dan berserah diri . .
Ya Allah Kabulkanlah segala permohonan kami . . .
Robana álaika tawakalnaa . waalaika anabnaa . .
waálaikalmashiir Walaa khaula walaakuwwata illa billah
Robanaa . . atinaa . . fiddunya hasanah . . .
Walhamdulillah . . . .